WarmUp

Pierwsze w sezonie regaty offshorowe, zwykle rozgrywane w połowie maja na trasie liczącej ok. 120 Mm. Wyścig dla tych, którzy nie obawiają się chłodu w nocy i chcą dotrymować jacht przed regatami GDYNIA 400 - najdłuższą imprezą w cyklu OFF-SHORT RACING.

Trasa regat wiedzie z Gdyni na otwarte morze, gdzie pława ZN stanowi znak kursowy, dalej, omijając akweny wojskowe – w stronę Władysławowa i z powrotem do Gdyni.
Przebieg trasy regat w wariancie podstawowym pokazano na mapce.
Klasy jachtów:
ORC Club (wyniki zaliczane do klasyfikacji OFF-SHORT RACING)
Mini 650 (wyniki zaliczane do klasyfikacji OFF-SHORT RACING)
OPEN
Inne informacje o regatach:
• regaty posiadające licencję Polskiego Związku Żeglarskiego
• obowiązkowa inspekcja bezpieczeństwa i ORC w przeddzień regat (regaty kategorii 3 OSR)
• spotkanie żeglarskie wieczorem w przeddzień regat
• prezentacja jachtów na akwenie startowym (tuż obok widowni) przed startem
• lina startu usytuowana kilkadziesiąt metrów od widowni
• możliwość śledzenia wyścigu na bieżąco za pomocą satelitarnego systemu pozycjonowania
Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są nie później, niż 1 tydzień przed regatami.
Świadectwa ORC – z datą nie późniejszą, niż 3 dni przed regatami.


Organizator


Sponsor Regat

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Współpraca