Gdynia400

Najdłuższe w cyklu OFF-SHORT RACING regaty offshorowe, zwykle rozgrywane w pierwszej połowie czerwca na trasie liczącej ok. 430 Mm non-stop. Wszechstronna i długa trasa regat wymaga od startujących nie tylko dobrego opanowania sprzętu, ale i znajomości meteorologii oraz odporności fizycznej. Dodatkowym utrudnieniem są najwyższe na Bałtyku fale przy wybrzeżu Litwy i Łotwy.

Regaty GDYNIA 400 mogą stanowić kwalifikację do znanych regat oceanicznych, np. AZAB oraz ROLEX Fastnet Race.

Trasa regat wiedzie z Gdyni na otwarte morze, gdzie pława ZN stanowi znak kursowy, następnym znakiem jest Olands Sodra Grund, skąd trasa wiedzie do podejścia do portu Liepaja na Łotwie i z powrotem do Gdyni.
Przebieg trasy regat w wariancie podstawowym pokazano na mapce.

Klasy jachtów:
ORC Club (wyniki zaliczane do klasyfikacji OFF-SHORT RACING)
Mini 650 (wyniki zaliczane do klasyfikacji OFF-SHORT RACING)
OPEN

Inne informacje o regatach:
• regaty posiadające licencję Polskiego Związku Żeglarskiego
• obowiązkowa inspekcja bezpieczeństwa i ORC w przeddzień regat (regaty kategorii 3 OSR z tratwą)
• spotkanie żeglarskie wieczorem w przeddzień regat
• prezentacja jachtów na akwenie startowym (tuż obok widowni) przed startem
• lina startu usytuowana kilkadziesiąt metrów od widowni
• możliwość śledzenia wyścigu na bieżąco za pomocą satelitarnego systemu pozycjonowania

Nagrody specjalne:
PUCHAR PRZECHODNI PREZESA PSSE – dla najszybszego jachtu w klasyfikacji generalnej ORC
WILKI MORSKIE – nagroda przechodnia dla najszybszego jachtu regat
BASIOR MORSKI – nagroda przechodnia dla najstarszego uczestnika regat, który ukończył wyścig
Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są nie później, niż 2 tygodnie przed regatami.
Świadectwa ORC – z datą nie późniejszą, niż 3 dni przed regatami.


Organizator


Sponsor Regat

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Współpraca