CoolDown

Ostatnie w sezonie regaty offshorowe, zwykle rozgrywane w końcu września na trasie liczącej ok. 120 Mm. Wyścig dla tych, którzy nie obawiają się trudnej jesiennej pogody oraz tych, którzy mają poczucie, że sezon żeglarski jest za krótki. 
Trasa regat wiedzie z Gdyni na otwarte morze, gdzie pława ZN stanowi znak kursowy, dalej, omijając akweny wojskowe – w stronę Władysławowa i z powrotem do Gdyni.

Przebieg trasy regat w wariancie podstawowym pokazano na mapce.
Klasy jachtów:

ORC Club (wyniki zaliczane do klasyfikacji OFF-SHORT RACING)
Mini 650 (wyniki zaliczane do klasyfikacji OFF-SHORT RACING)
OPEN

Inne informacje o regatach:
• regaty posiadające licencję Polskiego Związku Żeglarskiego
• obowiązkowa inspekcja bezpieczeństwa i ORC w przeddzień regat (regaty kategorii 3 OSR)
• spotkanie żeglarskie wieczorem w przeddzień regat
• prezentacja jachtów na akwenie startowym (tuż obok widowni) przed startem
• lina startu usytuowana kilkadziesiąt metrów od widowni
• możliwość śledzenia wyścigu na bieżąco za pomocą satelitarnego systemu pozycjonowania
Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są nie później, niż 1 tydzień przed regatami.
Świadectwa ORC – z datą nie późniejszą, niż 3 dni przed regatami.


Organizator


Sponsor Regat

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Współpraca